Məhsullar

Minor Kabelləri

    Minor Kabel MMC bir istehsal sektoru olaraq ümumilikdə "Minor Biznes Group" şirkətlər qrupuna daxildir Müəssisənin istehsal prinsipi dövrün tələblərinə cavab verən müasir avadanlıqlarla mis və alüminium məftili sintetik material ilə üzləyərək müxtəlif çeşidli kabellər istehsal etməkdir. Məhsul çeşidləri sırasında nominal gərginlikləri 450/750 Volt alçaq gərginlikli PVX və hallojensiz PVX izolyasiyalı elektrik naqilləri nominal gərginlikləri 300/500 Volt alçaq gərginlikli PVX və Hallojensiz PVX izolyasiyalı elektrik kabelləri, nominal gərginlikləri 0.6/1 kV alçaq gərginlikli XLPE izolyasiyalı elektrik kabelləri, nominal gərginlikləri 1kV və 3kV orta gərginlikli XLPE izolyasiyalı elektrik kabelləri, nominal gərginlikləri 0.6/1kV alçaq gərginlikli KQ izolyasiyalı elektrik kabelləri, nominal gərginlikləri 0.6/1kv alçaq gərginlikli polietilen izolyasiyalı AER (SİP) kabelləri, yüksək gərginlikli izolyasiyasız AES kabellər və daxili telefon kabelləri vardır.

   Əsas məqsədimiz, daxili və xarici bazarda milli brend olaraq keyfiyyət etalonu kimi müştərilərimizin etimadını dogrultmaqdır. Bu məqsədlə yüksək ixtisaslı kadrlar cəlb edilərək istehsal sahəsi yaxşılaşdırılmış, texnoloji emal təşkil edilmişdir. Dünya bazarının tələblərinə cavab verən məhsullar laboratoriya nəzarəti altında istehsal olunur. Mövcud idxal-ixrac qanunvericiliyinə uyğun olaraq satış təşkil edilir. Müəssisədə insan sağlamlığına və ətraf mühitin təmizliyinə yüksək dəyər verilir. Müasir standartlara cavab verən avadanlıqlardan istifadə olunur, istehsal prosesində tullantı məhsullarının ekologiyaya zərər verməsinin qarşısı alınır, işçilər normal iş şəraiti ilə təmin edilir. Şirkətimiz ölkə daxili bazarı keyfiyyətli məhsulla təmin etməklə yanaşı, həmçinin gələcəkdə ixrac missiyasına uyğun olaraq məhsullarımızı xarici bazarlarda “Made in Azərbaycan” brendi altında tanıtmaqdır.

 • Tip:Ho5vK HO7v-K
 • Standartlar:YDE 281;Cenelec HD 21.3 Bs 600W
 • Uzunluq: 100 m
 • Nominal gərginlik:450/750 V
 • Tip:Ho5vK HO7v-K
 • Standartlar:YDE 281;Cenelec HD 21.3 Bs 600W
 • Uzunluq:100 m
 • Nominal gЙ™rginlik:450/750 V
 • Tip:Ho5vK HO7v-K
 • Standartlar:YDE 281;Cenelec HD 21.3 Bs 600W
 • Uzunluq: 100 m
 • Nominal gərginlik:450/750 V
 • Tip:Ho5vK HO7v-K
 • Standartlar:YDE 281;Cenelec HD 21.3 Bs 600W
 • Uzunluq:100 m
 • Nominal gərginlik:450/750 V
 • Tip:Ho5vK HO7v-K
 • Standartlar:YDE 281;Cenelec HD 21.3 Bs 600W
 • Uzunluq: 100 m
 • Nominal gərginlik:450/750 V
 • Tip:Ho5vK HO7v-K
 • Standartlar:YDE 281;Cenelec HD 21.3 Bs 600W
 • Uzunluq: 100 m
 • Nominal gərginlik:450/750 V
 • Tip:NVV (NYM)
 • Standartlar:TS 9759 HD 21.4S2
 • Uzunluq:100m
 • Nominal gərginlik:300/500 V
 • Tip:NVV (NYM)
 • Standartlar:TS 9759 HD 21.4S2
 • Uzunluq:100m
 • Nominal gərginlik:300/500 V
 • Tip:NVV (NYM)
 • Standartlar:TS 9759 HD 21.4S2
 • Uzunluq:100 m
 • Nominal gərginlik:300/500 V
 • Tip:NVV (NYM)
 • Standartlar:TS 9759 HD 21.4S2
 • Uzunluq:100 m
 • Nominal gərginlik:300/500 V
 • Tip:NVV (NYM)
 • Standartlar:TS 9759 HD 21.4S2
 • Uzunluq:100 m
 • Nominal gərginlik:300/500 V
 • Tip:NVV (NYM)
 • Standartlar:TS 9759 HD 21.4S2
 • Uzunluq:100
 • Nominal gərginlik:300/500 V
 • Tip:NVV 05VV-U
 • Standartlar:TS 9759 HD 21.4S2
 • Uzunluq:100 m
 • Nominal gərginlik:300/500 V
 • Tip:NVV 05VV-U
 • Standartlar:TS 9759 HD 21.4S2
 • Uzunluq:100 m
 • Nominal gərginlik:300/500 V
 • Tip:NVV 05VV-U
 • Standartlar:TS 9759 HD 21.4S2
 • Uzunluq:100 m
 • Nominal gərginlik:300/500 V
 • Tip:NVV 05VV-U
 • Standartlar:TS 9759 HD 21.4S2
 • Uzunluq:100 m
 • Nominal gərginlik:300/500 V
 • Tip:NVV 05VV-U
 • Standartlar:TS 9759 HD 21.4S2
 • Uzunluq:100 m
 • Nominal gərginlik:300/500 V
 • Tip:H05VV-F(TTR)
 • Standartlar:TS EN 50525-2-11
 • Uzunluq:100 m
 • Nominal gərginlik:300/500 V
 • Tip:H05VV-F(TTR)
 • Standartlar:TS EN 50525-2-11
 • Uzunluq:100 m
 • Nominal gərginlik:300/500 V
 • Tip:H05VV-F(TTR)
 • Standartlar:TS EN 50525-2-11
 • Uzunluq:100 m
 • Nominal gərginlik:300/500 V
 • Tip:H05VV-F(TTR)
 • Standartlar:TS EN 50525-2-11
 • Uzunluq:100 m
 • Nominal gərginlik:300/500 V
 • Tip:H05VV-F(TTR)
 • Standartlar:TS EN 50525-2-11
 • Uzunluq:100 m
 • Nominal gərginlik:300/500 V
 • Tip:H05VV-F(TTR)
 • Standartlar:TS EN 50525-2-11
 • Uzunluq:100 m
 • Nominal gərginik:300/500 V
 • Tip:NVV (NYM)
 • Standartlar:TS 9759 HD 21.4S2
 • Uzunluq:100 m
 • Nominal gərginlik:300/500 V
 • Tip:NVV (NYM)
 • Standartlar:TS 9759 HD 21.4S2
 • Uzunluq:100 m
 • Nominal gərginlik:300/500 V