Tikintisinə icazə tələb olunan bina və qurğuların tikinti-quraşdırma işləri

Dövlət rüsumu:

550 manat

Lisenziyanın qüvvədə olma müddəti:

Müddətsiz
Tələb olunan sənədlər:
 • 1. Lisenziya almaq üçün Ərizə.
 • Ərizədə aşağıdakı məlumatlar əks olunur:

 • ərizəçi fiziki şəxs olduqda - onun soyadı, adı, atasının adı, şəxsiyyətini təsdiq edən sənəd haqqında məlumatlar (seriya, nömrə, kim tərəfindən və nə vaxt verilməsi, ünvanı);
 • ərizə hüquqi şəxsin (xarici hüquqi şəxsin filial və ya nümayəndəliyinin) adından verildikdə - onun adı və hüquqi ünvanı;
 • tələbin qısa məzmunu;
 • ərizənin tərtib edildiyi tarix və ərizəçinin imzası;
 • hüquqi şəxsin (xarici hüquqi şəxsin filial və ya nümayəndəliyinin) rəhbərinin və ya nümayəndəsinin imzası və hüquqi şəxsin (xarici hüquqi şəxsin filial və ya nümayəndəliyinin) möhürü;
 • ərizəyə əlavə olunan sənədlərin siyahısı;
 • 2. hüquqi şəxsin dövlət qeydiyyatı haqqında şəhadətnaməsinin surəti;
 • 3.ərizəçinin vergi orqanları tərəfindən uçota alınması haqqında müvafiq sənədin surəti;

Tikintisinə icazə tələb olunan bina və qurğuların tikinti-quraşdırma işlərinin siyahısı


1. Xüsusi torpaq işləri:

 • 1.1 ankerlərin torpağa bərkidilməsi və binaların “torpaqda divar” üsulu ilə tikilməsi
 • 1.2 enmə quyularının və kessonların qurulması
 • 1.3 qazma-partlayış işləri və qaya torpaqlarının çıxarılması
2.Beton və dəmir-beton konstruksiyaların quraşdırılması
3.Metal konstruksiyaların quraşdırılması
4.Ağac konstruksiyaların quraşdırılması
5.Fasad işləri
6.Svay işləri
7.Mühəndis-kommunikasiya və şəbəkələrinin qurulması işləri

8.Hidrotexniki işlər:

 • 8.1. sualtı-texniki işlər
 • 8.2. dambaların (torpaq bəndlərin) tikintisi
 • 8.3. limanların tikintisi
 • 8.4. pirslərin tikintisi
 • 8.5. sahilbərkitmə işləri
 • 8.6. su anbarları

9.Yol tikintisi:

 • 9.1 avtomobil yolları
 • 9.2 aerodromların uçuş-enmə zolaqları
 • 9.3 elektrik sərnişin nəqliyyatı (tramvay, trolleybus və hava-kanat xətləri) yolları
 • 9.4 nəqliyyat tunelləri və metropolitenlər
 • 9.5 dəmiryol xətləri
10.Körpülərin, estakadaların və yol ötürücülərinin tikintisi

11.Xüsusi qurğuların tikintisi və quraşdırılması:

 • 11.1 radiorabitə, radio və televiziya qurğuları və qüllələr
 • 11.2 rezervuarlar və qazholderlər (qaz anbarları)
 • 11.3 elektrik ötürücü xətləri

12. Sənaye və mülki obyektlərin tikintisi::

 • 12.1 aşırımı 24 metrədək
 • 12.2 aşırımı 24 metr və daha çox
 • 12.3 hündürlüyü 65 metrədək
 • 12.4 hündürlüyü 65 metr və daha çox
 • 12.5 tutumu 5 min nəfərədək
 • 12.6 tutumu 5 min nəfər və daha çox