Miqrasiya hüquq münasibətləri

Miqrasiya hüquq münasibətləri

 • Azərbaycan Respublikasına gələn əcnəbilərin və vətəndaşlığı olmayan şəxslərin olduğu yer üzrə qeydiyyata alınması;
 • əcnəbilərin və vətəndaşlığı olmayan şəxslərin Azərbaycan Respublikasının ərazisində müvəqqəti yaşamaq üçün icazələrinin (vəsiqələrinin) alınması;
 • əcnəbilərin və vətəndaşlığı olmayan şəxslərin Azərbaycan Respublikasının ərazisində müvəqqəti yaşamaq üçün icazələrinin (vəsiqələrinin) müddətlərinin uzadılması;
 • əcnəbilərin və vətəndaşlığı olmayan şəxslərin Azərbaycan Respublikasının ərazisində haqqı ödənilən əmək fəaliyyəti ilə məşğul olmaq üçün iş icazələrinin (fərdi icazələrinin) alınması;
 • əcnəbilərin və vətəndaşlığı olmayan şəxslərin Azərbaycan Respublikasının ərazisində haqqı ödənilən əmək fəaliyyəti ilə məşğul olmaq üçün iş icazələrinin (fərdi icazələrinin) müdətlərinin uzadılması;
 • Azərbaycan Respublikasına gələn Əcnəbilərin və vətəndaşlığı olmayan şəxslərin ölkədə (MOM) müvəqqəti olma müddətlərinin uzadılması;
 • əcnəbilərin və vətəndaşlığı olmayan şəxslərin Azərbaycan Respublikası vətəndaşlığını alması;
 • əcnəbilərin və vətəndaşlığı olmayan şəxslərin Azərbaycan Respublikası ərazisində daimi yaşamaq icazəsinin (vəsiqəsinin) alınması;
 • əcnəbilərin və vətəndaşlığı olmayan şəxslərin Azərbaycan Respublikasında qaçqın statusunun alınması;
 • Azərbaycan Respublikası vətəndaşlığına mənsubiyyətin müəyyən edilməsinin (hüquqi) həlli;
 • əcnəbilərin və vətəndaşlığı olmayan şəxslərin əmək hüququnun tənzimlənməsi;
 • əcnəbilərin və vətəndaşlığı olmayan şəxslərin əmək müqavilələrinin tərtib edilməsi və elektron qeydiyyatdan keçirilməsi;
 • miqrasiya münasibətlərinin hüquqi tənzimlənməsi və s.
 • investisiya təşviqi və tətbiqi haqqında (investisiya qoyuluşu) məsləhət xidmətləri;