Mühasibat uçotu

Mühasibat uçotu

İlkin sənədlərin hazırlanması
Alqı-satqı müqavilələrinin, invoys və qaimə-fakturaların hazırlanması
Kassa uçotu və xəzinə kitabının yazılması
Bank hesablarının açılması və hesablaşma hesabı ilə bağlı bütün əməliyyatların işlənməsi
Əmək haqqının hesablanması
Anbarın uçotu
Əsas vəsaitlərin uçotu
Satışa və xərclərə nəzarət
Vergilərin hesablanması və vaxtında ödənişinin təşkil edilməsi
Bütün aylıq, rüblük və illik hesabatların hazırlanması və müvafiq orqanlara təqdim edilməsi və s.